torsdag 3 maj 2012

... å så lite mörkt

Igår var maken på ett personalmöte och fick veta att i princip alla får gå. Ja, sluta alltså. Och det när semestern börjar, så det är ju bara ett par månaders jobb kvar, om nu den uppgiften stämmer.

Där ser man... Vi satt och pratade ganska länge. Det är lätt att göra upp nya planer för att lösa akuta problem. Eller, som vi båda ser det så finns det ju faktiskt möjligheter. Och ganska många förhoppningar.. Hur som helst så hamnar vi ju inte på bar backe än, jag har jobb, och maken har nog en rätt bra a-kasseersättning, så det löser sig. Men det är klart att när det nu gått några timmar så är det ju lite surt att det ska ske 1.5 månad innan nästa Pyre tittar ut. Och å andra sidan - vilken fin anknytning de kan få:-)

Nä, det är inte helmörkt för oss, det finns alltid ljusglimtar att hänga kvar vid.

”Därför säger jag er: be­kym­ra er in­te för hur ni skall få mat att le­va av el­ler kläder att sätta på krop­pen. 23 Li­vet är mer än födan och krop­pen mer än kläder­na. 24 Tänk på kor­par­na, de var­ken sår el­ler skördar, de har var­ken förråds­kam­ma­re el­ler la­dor, men Gud föder dem. Och hur myc­ket mer värda är in­te ni än fåglar­na? 25 Vem av er kan med si­na be­kym­mer lägga en en­da aln till sin livslängd? 26 När ni nu in­te ens förmår så li­te, varför be­kym­rar ni er då om allt an­nat? 27 Tänk på lil­jor­na, hur de växer. De ar­be­tar in­te och spin­ner in­te. Men jag säger er: in­te ens Sa­lo­mo i all sin prakt var klädd som en av dem. 28 Om nu Gud ger såda­na kläder åt gräset, som i dag står ute på äng­en och i mor­gon stop­pas i ug­nen, skall han då in­te ha kläder åt er, ni trossva­ga? 29 Tänk in­te på hur ni skall få något att äta och dric­ka, och oroa er in­te. 30 Allt sådant ja­gar hed­ning­ar­na i värl­den ef­ter. Men er fa­der vet att ni behöver det­ta. 31 Sök i stället hans ri­ke, så skall ni få det and­ra också."  Luk 12:22-31 

Vi bor ju inte i Bolivia eller Kazkstan, direkt. Då hade jag nog deppat lite mer, faktiskt...
Ha en finfin dag - hang in there!

Inga kommentarer: