tisdag 25 december 2012

o helga natt.......


O helga natt, o helga stund för världen då Gudamänskan till jorden steg ned,
för att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led.
Hoppets stråle går i genom världen, och ljuset skimrar över land och hav.

Folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning oss gav!

Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor, vår jord är fri, himlen öppen nu är.
Uti en slav du ser en älskad broder, och se, din ovän ska bli dig så kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav.


Folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning oss gav!

Den vackraste versionen jag vet som sjungits är denna nedan:

Inga kommentarer: